Aanvullende voorwaarden bij een cursus/training

Naast de Algemene voorwaarden van Service4Dogs gelden onderstaande voorwaarden bij de cursus/training:

Elke les meenemen:

 • Voldoende beloning in de vorm van hele kleine lekkere voertjes die jouw hond snel achter elkaar kan opeten. Het helpt als jouw hond een beetje trek heeft, dus geen grote maaltijd vlak voor de cursus geven.
 • Een speeltje dat in een jaszak past (zonder piep).
 • Zakjes op de hondenpoep op te ruimen.
 • Goede kleding en degelijke schoenen passend bij de weersverwachting.
 • Een goed humeur 😉

Huisregels

 • De lessen beginnen op tijd. Kom op tijd, maar niet te vroeg (eerdere les is nog bezig). Kom ook niet te laat, dat is storend voor de andere deelnemers.
 • Op het terrein en in de hal zijn de honden te allen tijde aangelijnd. Tenzij de instructeur aangeeft dat hiervan afgeweken kan worden.
 • Laat de honden niet aangelijnd snuffelen en/of spelen. Respecteer de persoonlijke ruimte van elke hond. Hou daarom met jouw hond voldoende afstand (minimaal 2 meter) van de andere honden. Zowel in de hal als op het trainingsveld en de rest van het terrein.
  Tijdens de les kan op initiatief van de instructeur hiervan afgeweken worden. Bijvoorbeeld bij detectie in de hal.
 • Tijdens de gehele cursus volgt één begeleider de cursus met de hond. Partner mee? Overleg vooraf even of dat kan.
 • Ruim hondenpoep op en deponeer het in de daartoe bestemde afvalbak.
 • Als je hond ziek is (kennelhoest, giardia, etc.), laat hem/haar dan thuis in verband met besmettingsgevaar. Kom alsnog zonder hond zodat je de les niet mist.
 • Loopse honden zijn niet toegestaan i.v.m. de detectielessen in de hal. Betreft het een buitenles, neem dan vooraf contact op met de instructeur om te overleggen.
 • De telefoon s.v.p. uit. Verwacht je een belangrijk telefoontje? Meld dat dan even.

Voorwaarden

Naast de Algemene voorwaarden van Service4Dogs gelden onderstaande voorwaarden bij de cursus/training:

 • Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een goed zittend tuig of een platte halsband. Neem een eenvoudige lijn van minimaal 1,80 meter mee.
  Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, half checks, gentle-leaders e.d. en anti-trektuigen zijn niet toegestaan op het terrein. Tevens worden jacht- en rol/flexlijnen niet gebruikt tijdens de trainingen.
  Kan je niet zonder een van deze hulpmiddelen, neem dan vooraf contact met ons op voor een alternatief/oplossing of privé-training.
 • Fysieke correcties (rukken aan de riem/schoppen/slaan) of harde verbale correcties (schelden/schreeuwen) of de hond dwingen om iets te doen, is niet toegestaan.
 • Cursisten zijn verplicht een WA-verzekering te hebben afgesloten incl. vergoeding van schade door huisdier. NB. Bij een standaard WA is meestal maar één hond verzekerd.

Inschrijven

 • Inschrijven voor een cursus kan door het invullen van het formulier van de betreffende cursus via de website van Service4Dogs.
 • Na ontvangst van de betaling ontvang je een bevestiging van deelname.

Cursus volgen

 • Service4Dogs bepaalt of een cursist/hond geschikt is voor die bepaalde cursus en/of activiteit.
 • Bij twijfel kan je starten met 1 privé-les of een proefles om te bepalen of een cursus geschikt is.
 • Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud Service4Dogs het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus. Daarnaast dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd, tenzij Service4Dogs aangeeft dat dit niet (meer) nodig is.
 • De hond is ingeënt met de reguliere entingen. Vanaf 6 maanden is een titerbepaling toegestaan. Bij de eerste les neemt de cursist het hondenpaspoort mee ter inzage. Dit betreft de verplichte entingen (Hondenziekte, Parvo, HCC); rabiës, ziekte van Weil en kennelhoest zijn niet verplicht.
 • Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming op het terrein toegelaten. Service4Dogs behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren op het terrein.

Start cursus

 • De cursus gaat definitief door bij minimaal 3 deelnemers/hond. Bij minder deelnemers proberen we (in overleg) een oplossing te zoeken.

Annuleren/Afmelden

 • Als je verhinderd bent voor een les geef dit dan tijdig door. Tijdig is meer dan 24 uur vooraf. Binnen 24 uur tot de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Afmelding voor een les door cursist kan per mail of sms naar de instructeur.
 • Indien het tijdig is doorgegeven kan een gemiste detectie-les ingehaald worden, indien er plaats is. Anders komt deze les voor cursist te vervallen. Bij de BAT-cursus kan een praktijkles niet ingehaald worden. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
 • De lessen van de strippenkaart Detectie (5x) vervallen na drie maanden indien niet gebruikt (zie startdatum op factuur).
 • Bij annulering van de cursus door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen;
  Bij annulering eerder dan 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht en het volledige bedrag teruggestort.
  Bij annulering vanaf 3 tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus door Service4Dogs geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.
 • Service4Dogs bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en een nieuwe datum afgesproken.

Aansprakelijkheid

 • Service4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de cursist gewenste resultaat. Service4Dogs zal in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat binnen de kaders van de cursus te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 • Service4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of gebreken die de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de training.
 • Deelname door cursist aan de training gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en).
 • Het sluiten van een overeenkomst met Service4Dogs, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de klant en/of derden voor door het dier aangebrachte schade in de zin van art.6:179 BW.
 • De cursist wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn of haar hond(en) geldig is.

Klachten

Copyright

 • Alle door Service4Dogs verstrekte materialen (papier of online) vallen onder het copyright van Service4Dogs. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Service4Dogs worden gekopieerd, openbaar gemaakt of met derden worden gedeeld.