Privacy verklaring Service4Dogs

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Service4Dogs gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Daarnaast kan Service4Dogs via het programma Google Analytics (geanonimiseerde) statistieken opvragen over het gebruik van de site.

Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Service4Dogs

Bij Service4Dogs kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op bijvoorbeeld de verslaglegging van consulten.

Onze plichten

Service4Dogs is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Service4Dogs zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken.

De plichten die voortkomen uit de AVG behandelt Service4Dogs als volgt:

 • Service4Dogs verplicht zich om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.
 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Periodiek Tips en Advies mail; jij schrijft zelf hiervoor in en je kunt je bij elke mail ook zelf weer uitschrijven. [AVG Autorespond]
  • Voor de financiële administratie. De gegevens worden opgeslagen bij en beveiligd door Snelstart. [AVG Snelstart]
  • Mail, contactformulier en inschrijvingen cursussen gaan via de server van Yourhosting en via Autorespond . [AVG Yourhosting]
  • Voor online overleg/webinar maken wij gebruik van Zoom met maximale beveiligingsinstelling. [AVG Zoom]
  • Voor de voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie met jou), noteert Service4Dogs de benodigde gegevens op een beveiligde computer.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 

 • Service4Dogs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijv. accountant), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Het doorgeven van jouw emailadres t.b.v. de jaarlijkse kwaliteitsevaluatie van Service4Dogs door de SPPD gebeurt alleen met jouw schriftelijke toestemming. [AVG SPPD]
 • Indien overleg met mededeskundigen en/of de dierenarts nodig is voor een consult, vraagt Service4Dogs vooraf jouw toestemming. Ook al heb je dit al aangegeven op het intake formulier.

Beveiliging persoonsgegevens

Service4Dogs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@service4dogs.nl.